Zarja Križnik, zlato priznanje na državnem tekmovanju iz nemščine 2019

Jezik mi pomeni možnost vpogleda v preteklost, posameznika in družbo. Navdušuje me kot tvorba, ki jo že neznansko dolgo sooblikuje toliko različnih ljudi, ki je skozi zgodovino prestala neštete vplive in ki je v svoji občasni (včasih tudi le navidezni) nelogičnosti lepa in privlačna za raziskovanje. Verjamem v to, da jezik ni skupek togih, fiksnih pravil, ki jih moramo prihajajočim generacijam za vsako ceno vsiliti; Preberite več.

Zarja Nemec, mlada pisateljica in zmagovalka literarnega natečaja PEN, nagrada za najboljši esej Literatura kot pravica do sanj

Jezik je nekaj najpomembnejšega v mojem življenju. Ni le način vsakodnevnega komuniciranja, temveč tudi pot do samostojnega izražanja čustev in občutkov, pa naj so ti za javnost ali pa le zame. Nasploh nam vsem omogoča, da smo to, kar smo, da dosegamo zastavljene cilje in izpolnjujemo svoje skrite želje. Preberite več.

Lara Gobec, zmagovalka literarnega natečaja z naslovom »Začasna sreča: Omame svet«, zlato Cankarjevo priznanje 2018 in dobitnica Župančičeve frulice 2020

Jezik je zame najlepši način izražanja. Z njim se rada poigravam kljub številnim pravilom, ki zagotovo niso enostavna. Pravilne strukture dajo jeziku enakomeren tok, ki nas vleče k njemu. Bralec tako razume pisateljevo misel, ki je skrita globoko v vrsticah. Njegova uravnovešenost se je lepo zasidrala v naš zmeden in neurejen svet. Zame je jezik varen pristan, ki je večen.

 

Nika Jeromel, zlato priznanje z državnega tekmovanja iz angleščine 2017

Jezik mi pomeni predvsem stik z drugimi. V slovenščini se družim in zabavam s prijatelji ter pogajam s starši. Poleg materinščine se mi zdi pomembno znanje tujih jezikov, in sicer ne le kot sredstvo sporazumevanja ali možnost zaposlitve, ampak tudi kot način spoznavanja različnih kultur in  pogledov na svet. Čeprav je pomen znanja jezikov marsikdaj postavljen na drugi tir, se moramo njegove edinstvenosti zavedati in jo ohranjati.

Lea Zahrastnik, zlato Cankarjevo priznanje 2016, 2017 in 2019 (z vsemi možnimi točkami)

Lea ZahrastnikSlovenski jezik ima zelo pomembno vlogo v mojem življenju. V njem razmišljam, se sporazumevam in izražam svoje mišljenje. Ponosna sem na to, da govorim slovenščino. Mislim, da nas znanje jezika bogati, saj nam daje nekakšno notranjo moč, nekaj, česar nam nihče ne more vzeti. Predstavlja nas kot narod, zato je prav, da ga ohranjamo. Čeprav je slovenski jezik za marsikoga težak, je edinstven in čisto naš. Moramo ga ohranjati in spoštovati.

Tea Planko, zlato Cankarjevo priznanje 2016

Tea PlankoJezik mi pomeni ogromno. Z njim se sporazumevam, izražam čustva, strahove in upe. Predstavlja mi tudi moč in borbenost. Zavedam se, da se je slovenščina težko uveljavila, zato jo je treba spoštovati in negovati. Na slovenski jezik sem zelo ponosna in ga z veseljem govorim.

Zala Četina, zlato priznanje z državnega tekmovanja iz nemščine 2014 in 2015

ZalaCetinaJezik je človekovo največje odkritje in predstavlja ogromen del naših življenj. Materni jezik mi pomeni sporazumevalno sredstvo in nekaj, kar lahko uporabljam. Daje mi samozavest in me spodbuja k stiku z ljudmi, s katerimi si ta jezik delim. Znanje tujih jezikov, kot sta angleščina in nemščina, sporazumevalno zmožnost razširi še dlje po svetu.

Preberite več.

Luka Marcen, mladi režiser

DSC_3307_Lr_1280_JPZ_MarcenJezik je ključ, ki odpira vrata v nas same in v družbo. Je tisto, kar definira čustva in energijo med ljudmi. Je tisto, kar dela vse ljudi enake in hkrati vsakogar dela svojstvenega. Ustvarja in omogoča drame našega življenja. Spoštujmo in negujmo ga.