Francoščina

Zakaj bi opravljali diplomo DELF?

S tem izpitom lahko dokažete znanje francoščine in pridobite diplomo, ki velja neomejeno. Diplome francoskega Ministrstva za šolstvo DELF/DALF so priznane po vsem svetu.

Dijaki lahko opravljate štiri diplome:

DELF junior A1
DELF junior A2
DELF junior B1
DELF junior B2

Izpiti in tematska področja Delfjurnior/Delfscolaire so prilagojeni interesnim področjem mladostnikov.

Kakšni so izpiti?

Izpiti so sestavljeni iz pisnega in ustnega dela.

Pri pisnem delu se preverjajo slušno in bralno razumevanje ter pisno sporočanje.

Pri ustnem delu je kandidat postavljen v realno situacijo, v kateri se sporazumeva z izpraševalcem.

Vsak del izpita (slušno razumevanje, bralno razumevanje, pisno sporočanje, ustni del) je vreden 25 točk. Da opravite izpit, morate zbrati vsaj 50 točk.

Več informacij v zvezi z izpiti lahko dobite na strani Francoskega inštituta: Francoski inštitut Charles Nodier.